آموزش استرلاب 2 فیلم آسمان شب 1383

آموزش استرلاب 2 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 2 

Category: Greetings
Views: 279

طلوع یکم دیماه در رادکان .کاری از جناب صفاران

Category: Greetings
Views: 105

سخن رانی در برج رادکان در باره دیوار نصف النهاری

Category: Greetings
Views: 85

حرکت سایه ی ساعت آفتابی هر یک دقیقه

Category: Greetings
Views: 84

آموزش استرلاب 2 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 2 

Category: Greetings
Views: 279

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 1 

Category: Greetings
Views: 51

پخش زنده در شبکه 4 تلویزیون ایران برنامه آسمان شب چله انقلاب زمستانی در برج رادکان 1383

Category: Greetings
Views: 64

آموزش استرلاب 1 برنامه آسمان شب پخش زنده از تلویزیون ایران شبکه 4 بخش 3 

Category: Greetings
Views: 54

تماس با ما

:
:
: